1. Διευθυντής:
     α. Σε σχέση με τον εκπαιδευτικό.
     β. Σε σχέση με το Σύλλογο Διδασκόντων.
     γ. σε σχέση με τους μαθητές.
     δ. Σε σχέση με τους γονείς.
     ε. Σε σχέση με τους υπόλοιπους φορείς.


2. Σύλλογος Διδασκόντων:
     α. Ως όργανο.
     β. Κατανομές δραστηριοτήτων.
     γ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
     δ. Εφημερία.
     ε. Προγραμματισμός.
     στ.Εορτές.
     ζ. Εκδρομές.
     η. Επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων.
     θ. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.
     ι. Συνεργασία Εκπαιδευτικών.
     ια.Διδακτικές καινοτομίες.
     ιβ.Εξωτερικοί φορείς (ΚΕΕΔΥ, Μουσεία, δήμος, πολιτιστικοί φορείς, δημοτική βιβλιοθήκη)

 3. Σχολικός Σύμβουλος:
     α. Συνεργασία.
     β. Αντιμετώπιση διδακτικών προβλημάτων.
     γ. Αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων.
     δ. Αντιμετώπιση διαταραχών συμπεριφοράς μαθητών.
                                          
                 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1)      Εκτός του διδακτικού χρόνου υπάρχει και το εργασιακό ωράριο.
2)      Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει ευθύνες περί της λειτουργίας του σχολείου: στο διδακτικό του χρόνο, στην παρουσία του στο σχολείο, στην επιτήρηση και σε κάθε εκδήλωση.
3)      Είναι υποχρεωμένος να αποφεύγει την  κατάχρηση  και τη φθορά της δημόσιας περιουσίας και υπόλογος έναντι του Διευθυντή που έχει τη σχετική χρέωση και τις ευθύνες.
4)      Συνήθεις κατηγορίες εκπαιδευτικών με αναφορά κατά παραταξιακή συσσώρευση
  α) Εκπαιδευτικός ευσυνείδητος στην αποστολή του αλλά δύστροπος χαρακτήρας
  β) Εκπαιδευτικός ευσυνείδητος στην αποστολή του και συνεργάσιμος  
  γ) Εκπαιδευτικό ωφελιμιστής: εκμεταλλεύεται ό,τι υπάρχει γύρω του και δείχνει φιλικό προσωπείο
  δ) Εκπαιδευτικός συμφεροντολόγος και προβληματικός: κοιτάζει να αποφύγει τις υποχρεώσεις του και πότε να αποχωρήσει από το σχολείο. Κριτικάρει απροβλημάτιστα και συνεχώς, είναι κρυψίνοος, ενίοτε και γλυώδης.
  ε) Εκπαιδευτικός αριβίστας και οσφυοκαμπτιστής: σκοπός του είναι η ενέλιξή του και μόνον με όλα τα συμπαρομαρτούντα οφέλη άσχετα της ουσιαστικότητας των κατακτήσεών του και των υποτιθέμενων προσόντων του: άλλωστε δε θα του χρησιμεύσουν σε τίποτα αφού θα αποφεύγει την επίλυση προβλημάτων.
  στ) Εκπαιδευτικός καμένος των προσδοκιών του, απόμακρος της ενσυναίσθησης, αποφεύγει την ψηλάφηση της εκπαιδευτικής του πράξης: εξειδανικεύει ενασχολήσεις των κυρίως χειρονακτικών επαγγελμάτων