Μια σημαντική στιγμή της ζωής του, ένα μεγάλο βήμα της κοινωνικοποίησής του. Μια πρόκληση, τώρα, να βοηθήσει αυτός την κοινωνία. Πλέον, ουσιαστικά "δεν έχει λαμβάνειν αλλά δώσει".
Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν απλά πρακτικά πράγματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε στο σχολείο και ειδικότερα στις πρώτες μας εμπειρίες μας κατά την προσέλευσή μας στο νέο τόπο εργασίας μας, αλλά και διαβίωσής μας, υπό το "εξεταστικό" βλέμμα άγνωστων σ' εμάς ατόμων.
Είναι μια κατάθεση εμπειριών όπου στην απαρίθμησή τους - συγγραφή τους συνηγορήσανε και "καταθέσαν" τα βιώματά τους νέοι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της εισαγωγικής επιμόρφωσης στα ΠΕΚ, αλλά και πρωτοδιόριστοι στη σχολική μονάδα.
Μ' αυτό ευελπιστούμε από ένα τομέα να συμβάλλουμε στην όσο το δυνατόν εύκολη "προσαρμογή" του νέου εκπαιδευτικού στο καινούργιο του κοινωνικό ρόλο. Έτσι ο νέος συνάδελφος θα είναι σαφώς προσανατολισμένος στο έργο του, γνωρίζοντας και κατέχοντας της ιδιαιτερότητές του θα μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα στο κοινωνικό σύνολο διαφυλάσσοντας συνάμα την ψυχική, "κοινωνική" και βιολογική του υγεία.