Γονείς – Σύλλογος Γονέων: 

                   Κατά άτομο
     α. Οικογενειακές ιδιαιτερότητες.
     β. Μορφωτικό επίπεδο.
     γ. κοινωνικό επίπεδο.
     δ. Επάγγελμα - Εργασία.

                  Κατά σύνολο
α. Ενημέρωση για τις κατ΄ οίκον εργασίες.
β. Συνεργασία για κοινές δραστηριότητες.
γ. Συγκεκριμενοποίηση ρόλων.
δ. Διευκρίνιση – ενημέρωση κανόνων.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1)      Ο κάθε γονέας έχει δικαίωμα στην ενημέρωση, στην αγάπη και στην αποδοχή του παιδιού του.
2)      Συνήθως στις μαθησιακές αποτυχίες υπάρχει πίεση προς το σχολείο και το δάσκαλο.
3)      Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και όπως ορίζεται από τους επίσημους φορείς.
4)      Πάντα έχουμε ορθή και αξιοπρεπή στάση.
5)      Δεν είμαστε ούτε υπόδουλοι, ούτε υποτακτικοί, ούτε στη «δουλειά» του καθενός.
6)      Έχουμε τα σχέδιά μας στην αντιμετώπιση οποιαδήποτε κατάστασης.
7)      Ορίζουμε ημέρες και ώρες επίσκεψης και ενημέρωσης γονέων και τους τηρούμε απαρέγκλιτα.
8)      Το σχολείο έχει συνέχεια και «ιστορία». Δεν είναι ο καθένας από εμάς ο …καλύτερος και οι προηγούμενοι οι χειρότεροι, όταν …κολακευόμαστε.
9)      Όλοι έχουμε ευθύνες, θέσεις και διακριτούς ρόλους.
10)      Οι «πιέσεις» που ασκούν οι γονείς στο σχολείο, πέραν από τη διαφορετικότητα που διακρίνει τον καθένα, ο καθένας τους  θεωρεί ότι έτσι επιβάλλεται στο σχολείο και πετυχαίνει το πιο επιθυμητό για το παιδί του.
11)      Υπάρχει μια κατηγορία γονέων οι οποίοι ουσιαστικά σπρώχνουν συνεχώς καταστάσεις για να ευνοήσουν το παιδί τους, ακολουθούν συνήθως την ίδια μεθοδολογία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του παιδιού τους (π.χ. ασχολούνται με το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων) και αυτόματα απομακρύνονται όταν δε συντρέχουν λόγοι με την αποχώρηση του παιδιού τους για ανώτερη περαιτέρω εκπαιδευτική βαθμίδα.
12)      Τα παιδιά που έχουν προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο έχουν ή σοβαρή πίεση στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή απορρέει από συμπεριφορά γονέων, κατά κανόνα της μητέρας.
13)      Είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε ασυνήθιστες περιπτώσεις συμπεριφοράς γονέων που αφορούν το γνωστικό τομέα της επίδοσης των παιδιών τους: τηλέφωνα στο σπίτι, απαίτηση να τηλεφωνήσει ο δάσκαλος και να παραδώσει τα μαθήματα σε περίπτωση απουσίας του μαθητή και άλλα.
14)      Είμαστε προετοιμασμένοι σε επιθετική προσπάθεια που απορρέει από τις σχέσεις των γονέων σε κάποιο μικροεπεισόδιο, από παρατήρηση που δέχτηκε το παιδί. Ο πατέρας, συνήθως, επιτίθεται παρορμώμενος από τη μητέρα για να «αποδείξει» ενότητα οικογένειας και οικογενειακού ενδιαφέροντος.
15)      Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος, πώς, πότε αποχωρεί το κάθε παιδί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κατά περίπτωση αλλά και περίσταση (εκδρομή) αλλά και τις ιδιαιτερότητες του σχολικού κτιρίου.
16)      Σε κάθε περίπτωση το σχολείο έχει αρχές, είναι ίδρυμα και προστατεύεται από το νόμο περί διατάραξης ή παράβασης της οικογενειακής γαλήνης – ασφάλειας.