Ορθογραφία:

  • Στοχεύουμε για κάθε τάξη οι μαθητές να γνωρίζουν ιστορική και καταληκτική ορθογραφία για περίπου 30 λέξεις. Χρησιμοποιούν και έχουν το δικό τους αλφαβητικό λεξιλόγιο για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Έτσι με τις παράγωγές τους ή με όμοια ιστορική ή καταληκτική ορθογραφία αποκτούν ικανότητα και εύρος ορθογραφικής ικανότητας.
  • Οι μαθητές δουλεύουν ατομικά, διορθώνει ο δάσκαλος, ανταλλάσσουν με συμμαθητές ή κάποιος στον πίνακα και οι υπόλοιποι ακολουθούν, ή και γίνεται αυτοδιόρθωση.
  • Εργάζονται ομαδικά χρησιμοποιώντας τον πίνακα και με παραδείγματα, αναλύουν ορθογραφικά λέξεις και φέρουν παραδείγματα από το ιστορικό ή το καταληκτικό τους μέρος, ή και παράγωγες αυτών.
Χρησιμοποιείται τετράδιο ορθογραφίας, αλφαβητικό ευρετήριο, λεξικό και ασκήσεις κειμενοκεντρικές, συμπλήρωσης κενού, συμπλήρωσης