1. Το σχολείο:
α. Γενικότερη θέση σχολείου σε σχέση με το συγκεκριμένο περιβάλλον.
β. Συναισθήματα εξιδανίκευσης προσαρμογής.
γ. Προσαρμογή.
δ. Εξοικείωση.

2. Αύλειος Χώρος:
     α. Διάλειμμα.
     β. Δραστηριότητες.
     γ. Παιχνίδι.
     δ. Επικίνδυνα σημεία.
     ε. Προϋποθέσεις δημιουργίας ιδιαίτερων συνθηκών (θετικών και αρνητικών).
     στ. Ασφάλεια μαθητών.

3. Διδακτήριο:

     α. Γραφείο Διευθυντή.
     β. Γραφείο Υποδιευθυντή - Εκπαιδευτικών.
     γ. Χώροι εξυπηρέτησης μαθητών (τουαλέτες, κυλικείο, φαρμακείο, σίτισης ολοημέρου, ψυχαγωγίας κλπ).
     δ. Πίνακες ανακοινώσεων (σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, κοινό).
     ε. Χώροι δημιουργικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών (αίθουσα προβολών, θεάτρου, πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκης, χημείου, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων).
     στ.Ασφάλεια μαθητών.
                         
4. Διδακτικός Χώρος:
     α. Διευθέτηση θέσης μαθητών.
     β. Χώροι δραστηριοτήτων.
     γ. Χώροι δασκάλου και υλικού.
     δ. Πίνακες ανακοινώσεων.
     ε. Ασφάλεια μαθητών
                    
5. Διδακτικά Μέσα:
     α. Εποπτικό υλικό Φυσικών.
     β. Εποπτικό υλικό Χημείας.
     γ. Χάρτες.
     δ. Μουσικό Υλικό (CD, DVD, CASSETTES).
     ε. Ψηφιακό υλικό (DVD, HARD DISC).
     στ.Ψηφιακό ψυχαγωγικό υλικό (CD, DVD, HARD DISC).
     ζ) Επιτραπέζια παιχνίδια.